Optimera stallets foderekonomi

Optimera stallets foderekonomi

Här räknar vi ut vad en foderstat för en högpresterande häst kostar per dag, per månad och per år. Vi undersöker två olika foderstater; 1. en med lite dyrare grovfoder med högre näringsinnehåll kompletterat med mineralfoder och 2. en med lite billigare grovfoder med...
Kvoten mellan protein och energi

Kvoten mellan protein och energi

I Sverige anges hästens energibehov i omsättbar energi i enheten megajoule (MJ). Proteinbehovet anges i gram smältbart råprotein och ges i relation till energibehovet. Kvoten gram smältbart råprotein per MJ (g smb rp/MJ) används. Vuxna hästar behöver minst 6 g smb...
Komplettera grovfoder med grovfoder

Komplettera grovfoder med grovfoder

Det går faktiskt bra att komplettera grovfoder med grovfoder! Detta kan vara riktigt användbart i stallar där man har hästar med olika energi- och proteinbehov. Man köper in ett ”basgrovfoder” som passar hästarna med lite lägre energi- och proteinbehov. Sedan kostar...