Fördelarna med samodling i vallen

Fördelarna med samodling i vallen

Idag innehåller våra fröblandningar för vall en blandning av oftast max fyra arter. Varför är det då bättre att samodla än att så renbestånd? Jo, det finns ett positivt samband mellan artrikedom och produktivitet. Här sammanfattas lite resultat från en svensk studie...
Baljväxter fixerar kväve från luften

Baljväxter fixerar kväve från luften

Baljväxters förmåga att fixera kväve från luften med hjälp av symbiotiska jordbakterier gör dem unika. Ur odlingssynpunkt blir de också särskilt intressanta och viktiga för framtidens hållbara agroekosystem. Användning av baljväxter som till exempel klöver, lusern,...