Hästen och maten webbkurser

Snart kommer den första webbkursen att finnas här. 

Välfärd

Hästen är en stor gräsätare, en herbivor, och frilevande hästar betar 14-18 timmar av dygnet. Studier av frilevande hästar har visat att när tillgången på bete är stor betar hästar mera selektivt; de väljer gräs med högre näringsinnehåll. När det är mindre gott om bete betar de mera urskillningslöst. Att hästar kan sortera ut det näringsrikaste har även visats i en studie med varmblodiga travhästar i träning. Hästens mentala behov av att få äta under längre perioder är lika viktigt som hästens behov av att få i sig näring. Ett djur i fångenskap som inte kan utföra ett beteende som det har hög motivation för kan utveckla beteendestörningar som vävning, krubbitning, boxvandring och att tugga på trä. Det är många faktorer som påverkar uppkomsten av beteendestörningar men hur mycket grovfoder hästen får är en av de främsta. Att grovfoder minskar risken för beteendestörningar kan delvis bero på att en hög grovfodergiva ger tillräckligt med fibrer, men mer grovfoder innebär också sysselsättning dvs. att hästens mentala behov av att få äta under en längre tid blir tillfredsställt. Det är viktigt att förebygga beteendestörningar för när de väl är etablerade är de svåra att bli av med.

Prestation

Hästen är en fantastisk atlet! Den har hög maximal syreupptagningsförmåga, stora muskelglykogenlager, hög andel mitokondrier i muskel, förmåga att öka blodets kapacitet att transportera syre genom kontraktion av mjälten, effektiva gångarter och effektiv värmereglering. Med sund utfodring kan vi ge vår atlet de bästa förutsättningarna för en lång högpresterande karriär. Idag kan vi optimera hästens foderstat efter de senaste forskningsrönen för att främja hästens vätskebalans, dess vätskereservoar i grovtarmen, syrabas-balans, muskelglykogeninlagring och värmereglering. Vi kan också med rätt utfodring minska risken för magsår, tarmstörningar och att hästen utvecklar stereotypier. Motion och rörelse är grundläggande behov för dessa stora djur. Kontinuerlig träning ger många fysiologiska och anatomiska anpassningar och träning förbereder för tävling genom dessa anpassningar vilka är nödvändiga för att prestera på hög nivå med minimal risk för skador. Den högpresterande hästens mentala välmående och mag-tarmhälsa är av yttersta vikt och en sund foderstat går hand i hand med prestation. Målet är att träna och fodra för hälsa och prestation!

Nutrition

Vad vi stoppar i oss är otroligt viktigt, både för oss och för hästarna. Vårt välbefinnande utgår ofta ifrån magregionen och vi lever i symbios med en levande tarmflora (bakterier, protozoer och svampar). Våra hästar har en omfattande fibernedbrytande tarmflora med kapacitet långt utöver vår egen när det gäller att bryta ned fibrer. Fibrer är ett samlingsnamn för strukturella kolhydrater och tillsammans med lignin bildar de växternas cellväggar. Genom de fibernedbrytande bakterierna, protozoerna och svamparna i hästens tarmflora kan hästen tillgodogöra sig fibrer. Tarmflorans restprodukter är de kortkedjiga fettsyrorna och på en foderstat med mycket eller bara grovfoder utgör de hästens största energikälla. När hästen äter mycket grovfoder bildar tarmfloran mera ättiksyra och smörsyra som är svagare syror än propionsyra och mjölksyra. Det innebär att pH-värdet i tarmen är högre (mindre surt) när hästen äter mycket grovfoder. Hästens grovfoder är alltså väldigt viktigt!