Lär känna oss

AgrD Sara Muhonen

AgrD Sara Muhonen

 

Sara Muhonen är agronomie doktor i Husdjursvetenskap och disputerade vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 2008, med avhandlingen ’Metabolism and Hindgut Ecosystem in Forage Fed Sedentary and Athletic Horses’. Hon är Husdjursagronom i botten och tog även sin agronomexamen vid SLU. Efter avhandlingsarbetet har hon hunnit med ett 2-årigt postdoktoralt projekt vid USC Nutrition du Cheval Athlète – AgroSup Dijon – INRA som ligger i Dijon, Frankrike. Mer information om Sara hittar ni här.

Vi driver även Sörsvedje Hästgård.

hastforsk.se strävar efter att ha korrekt och uppdaterad information och kan inte garantera att innehållet är fullständigt uppdaterad vid var tid. Materialet på hastforsk.se varken kan eller ska ersätta en professionell konsultation såsom ett veterinärbesök eller individuell foderrådgivning. hastforsk.se och dess samarbetspartners ansvarar inte för ekonomisk skada, varken direkt eller indirekt, som kan uppstå genom användning av information på hastforsk.se.