Här räknar vi ut vad en foderstat för en högpresterande häst kostar per dag, per månad och per år. Vi undersöker två olika foderstater; 1. en med lite dyrare grovfoder med högre näringsinnehåll kompletterat med mineralfoder och 2. en med lite billigare grovfoder med lägre näringsinnehåll kompletterat med kraftfoder.

Här är vår exempelhäst:

Häst, 500 kg, normalfödd, gör mycket hårt arbete

Totalt energibehov per dag (underhåll + arbete) → 106 MJ

Totalt proteinbehov per dag (6 g smb rp/MJ) → 634 g smältbart råprotein

Foderstat 1:

Grovfoder: 11,2 MJ och 93 g smältbart råprotein/kg ts           Pris  30 öre/MJ exkl moms        →   3,45 kr/kg ts   →  4,31 kr/kg ts inkl moms

Kommersiellt mineralfoder                                                                        Pris                                                          → 31,15 kr/kg inkl moms

Giva grovfoder 10 kg ts/dag                              10 × 11,2 = 112 MJ/dag                10 × 93 = 930 g smb rp/dag

Giva mineralfoder 125 g/dag

                                           → ger 2 kg ts grovfoder/100 kg kroppsvikt och dag

Kostnad grovfoder:                                        43,13 kr/dag 

Kostnad mineralfoder:                                    3,89 kr/dag 

Totala kostnader (inkl moms)        Per dag 47,02 kr                    Per månad 1430 kr                    Per år 17 162 kr

Foderstat 2:

Grovfoder: 9 MJ och 50 g smältbart råprotein/kg ts                 Pris  26 öre/MJ exkl moms        →   2,34 kr/kg ts  →  2,93 kr/kg ts inkl moms

Kommersiellt kraftfoder: 10 MJ och 75 g smb rp/kg                 Pris                                                          → 14,61 kr/kg inkl moms 

Giva grovfoder 7,5 kg ts/dag                             7,5 × 9   = 67,5 MJ/dag               7,5 × 50 = 375 g smb rp/dag

Giva kraftfoder 4,0 kg/dag                                 4,0 × 10 = 40 MJ/dag                  4,0 × 75 = 300 g smb rp/dag

Totalt                                                                                               → 107,5 MJ/dag                            → 675 g smb rp/dag

                                           → ger 1,5 kg ts grovfoder/100 kg kroppsvikt och dag

Kostnad grovfoder:                                     21,94 kr/dag 

Kostnad kraftfoder:                                    58,46 kr/dag 

Totala kostnader (inkl moms)        Per dag 80,40 kr                    Per månad 2446 kr                    Per år 29 346 kr

 

Foderstat 1 med bara grovfoder och inget kraftfoder är inte bara till fördel för foderekonomin utan den är även till fördel för hästens hälsa, välmående och prestation. Läs mer om fördelarna med foderstater liknande Foderstat 1 här, här och här.

Tänk även på att se till att hästen får tillräckligt med salt.

När du ska väga upp grovfodergivan kan du behöva räkna om från kg ts till kg foder. Se här för mer info om kg foder och kg ts och räkneexempel.