Uppskatta hästens kroppsvikt

Har man inte möjlighet att väga hästen kan man göra en ungefärlig uppskattning av hästens kroppsvikt. Det går även att använda vissa kroppsmått för att beräkna en ungefärlig vikt, men de formlerna har endast hög samstämmighet på svenska halvblodshästar och man kan då få felaktiga resultat för ponnyer och andra hästraser eller om hästen är mycket överviktig.

Här är en tabell med kroppsvikter för olika raser som kan vara till hjälp när man behöver uppskatta vad hästen väger.

En tabell som visar olika hästrasers kroppsvikt.

De flesta hästkliniker har vågar, så vid ett klinikbesök går det att passa på att väga hästen.