I Sverige anges hästens energibehov i omsättbar energi i enheten megajoule (MJ). Proteinbehovet anges i gram smältbart råprotein och ges i relation till energibehovet. Kvoten gram smältbart råprotein per MJ (g smb rp/MJ) används. Vuxna hästar behöver minst 6 g smb rp/MJ för att täcka underhållsbehovet av protein. Om man till exempel köper ett grovfoder med lägre kvot än 6 g smb rp/MJ kan man behöva komplettera foderstaten med ett proteinfodermedel.

Växande hästars proteinbehov är högre, 13 g smb rp/MJ från 3-4 månaders ålder och sedan minskar kvoten successivt ner till 6,5 g smb rp/MJ från 19-36 månaders ålder. Proteinbehovet för dräktighets- och digivningstillägg är 12 g smb rp/MJ. 

Studier har visat att travhästar i träning som fodrats med grovfoder med upp till kvoten 12 g smb rp/MJ uppvisade inga förändringar i hjärt- och andningsfrekvens, mjölksyra i blodplasma och pH i blod utan presterade lika bra. Det höga proteinintaget från grovfodret ökade muskelns koncentration av glykogen och aminosyran leucin hos travhästarna i träning vilket är positivt för muskelns återhämtning efter arbete. En annan studie har även visat att grovfoder med högt rp-innehåll ger högre insulinfrisättning efter utfodring vilket är intressant för den högpresterande hästen eftersom insulin stimulerar inlagringen av muskelglykogen och därmed gynnar muskelns återhämtning efter arbete. Därför kan det vara intressant att sikta på en högre kvot för grovfoder till högpresterande hästar.

Överutfodring av protein (och även av energi) bör däremot undvikas till överviktiga och insulinresistenta hästar. Då grovfoder med högt rp-innehåll kan ge en ökad insulinfrisättning kan en hög kvot istället vara ett problem för insulinresistenta hästar. Det är fortfarande viktigt att inte underskrida hästens beräknade proteinbehov. Men för hästar som fått diagnosen EMS eller konstaterats vara insulinresistenta rekommenderas att sikta på ett grovfoder med en kvot på 5-6 g smb rp/MJ.   

Källor:

Connysson M, Muhonen S, Lindberg JE, Essén-Gustavsson B, Nyman G, Nostell K & Jansson A. 2006. Effects on exercise response, fluid and acid-base balance of protein intake from forage-only diets in Standardbred horses. Equine Veterinary Journal (Suppl. 36), 648-653.

Essén-Gustavsson B, Connysson M & Jansson A. 2010. Effects of crude protein intake from forage-only diets on muscle amino acids and glycogen levels in horses in training. Equine Veterinary Journal 42 (Suppl. 38), 341-346.

Jansson A, Lindberg JE, Rundgren M, Müller C, Connysson M, Kjellberg L & Lundberg M. 2013. Utfodringsrekommendationer för häst. Rapport 289, Inst. för Husdjurens Utfodring och Vård, SLU.

Ringmark S & Jansson A. 2013. Insulin response to feeding forage with varying crude protein and amino acid content in horses at rest and after exercise. Comparative Exercise Physiology 9, 209-217.

Vill du lära dig mer?

Webbkurs för dig som vill fördjupa dig!