Kg foder och kg torrsubstans

Torrsubstansinnehållet (ts) i grovfodret är det torra material som är kvar när vatteninnehållet i fodret räknats bort (Figur 1). Eftersom vattnet inte innehåller någon näring är det viktigt att veta fodrets ts-halt för att kunna värdera fodret och för att kunna räkna foderstater. Hur mycket vatten grovfoder innehåller varierar stort mellan bete, ensilage, hösilage och hö vilket syns tydligt i Figur 1. När man skickar in foderprov för analys så får man också ts-halten med i analyssvaret.

Ibland kan man behöva räkna om fodrets näringsinnehåll från kg ts till kg foder eller tvärtom. Till exempel om man har räknat ut hästens behov i kg ts så behöver man räkna om det till kg foder för att veta hur mycket foder man ska väga upp när det är dags att fodra. Som exempel: 

Hö 82 % ts:                 10 kg ts    →   10 ÷ 0,82  =  12,2 kg foder

Ensilage 45 % ts:     10 kg ts    →   10 ÷ 0,45  =  22,2 kg foder

Bete 20 % ts:             10 kg ts    →   10 ÷ 0,20  =  50 kg foder

Nedan visas två räkneexempel på hur man räknar om energi- och proteinvärden från kg ts till kg foder och från kg foder till kg ts för hö och ensilage från Tabell 1.

Från kg ts till kg foder:

            82 % ts (82÷100 = 0,82)

11,6 MJ/kg ts   →                       11,6 × 0,82 = 9,5 MJ/kg foder

113 g smb rp/kg ts  →               113 × 0,82 = 93 g smb rp/kg foder

 

Ensilage            45 % ts (45÷100 = 0,45)

11,6 MJ/kg ts   →                       11,6 × 0,45 = 5,2 MJ/kg foder

127 g smb rp/kg ts  →               127 × 0,45 = 57 g smb rp/kg foder

  

Från kg foder till kg ts:

                     82 % ts (82÷100 = 0,82)

9,5 MJ/kg foder  →                    9,5 ÷ 0,82 = 11,6 MJ/kg ts

93 g smb rp/kg foder →            93 ÷ 0,82 = 113 g smb rp/kg ts

 

Ensilage            45 % ts (45÷100 = 0,45)

5,2 MJ/kg foder  →                    5,2 ÷ 0,45 = 11,6 MJ/kg ts

57 g smb rp/kg foder →            57 ÷ 0,45 = 127 g smb rp/kg ts