0660 - 43 18 20 sara@hastforsk.se

Kg foder och kg torrsubstans

Torrsubstansinnehållet (ts) i grovfodret är det torra material som är kvar när vatteninnehållet i fodret räknats bort (Figur 1). Eftersom vattnet inte innehåller någon näring är det viktigt att veta fodrets ts-halt för att kunna värdera fodret och för att kunna räkna foderstater. Hur mycket vatten grovfoder innehåller varierar stort mellan bete, ensilage, hösilage och hö vilket syns tydligt i Figur 1. När man skickar in foderprov för analys så får man också ts-halten med i analyssvaret.

Ibland kan man behöva räkna om fodrets näringsinnehåll från kg ts till kg foder eller tvärtom. Till exempel om man har räknat ut hästens behov i kg ts så behöver man räkna om det till kg foder för att veta hur mycket foder man ska väga upp när det är dags att fodra. Nedan visas två räkneexempel på hur man räknar om energi- och proteinvärden från kg ts till kg foder och från kg foder till kg ts för hö och ensilage från Tabell 1.

Räkneexempel

 

Från kg ts till kg foder:

 

                      82 % ts (82/100 = 0,82)

 

11,6 MJ/kg ts   →                       11,6 × 0,82 = 9,5 MJ/kg foder

 

113 g smb rp/kg ts  →               113 × 0,82 = 93 g smb rp/kg foder

 

 

Ensilage            45 % ts (45/100 = 0,45)

 

11,6 MJ/kg ts   →                       11,6 × 0,45 = 5,2 MJ/kg foder

 

127 g smb rp/kg ts  →               127 × 0,45 = 57 g smb rp/kg foder

 

 

Från kg foder till kg ts:

 

                      82 % ts (82/100 = 0,82)

 

9,5 MJ/kg foder  →                    9,5 / 0,82 = 11,6 MJ/kg ts

 

93 g smb rp/kg foder →            93 / 0,82 = 113 g smb rp/kg ts

 

 

Ensilage            45 % ts (45/100 = 0,45)

 

5,2 MJ/kg foder  →                    5,2 / 0,45 = 11,6 MJ/kg ts

 

57 g smb rp/kg foder →            57 / 0,45 = 127 g smb rp/kg ts