Publikationer

I röd länktext hittar ni det som finns på nätet

Vetenskapliga publikationer och proceedings

Fibre composition and maturity of forage-based diets affects the fluid balance, faecal water-holding capacity and microbial ecosystem in French trotters
Animals (2023) 13, 328.
Muhonen S and Julliand V.

Effects of differences in fibre composition and maturity of forage-based diets on the fluid balance, water-holding capacity and viscosity in equine caecum and colon digesta
Animals (2022) 12, 3340.
Muhonen S, Philippeau C and Julliand V. 

Effects of differences in fibre composition and maturity of forage-based diets on the microbial ecosystem and its activity in equine caecum and colon digesta and faeces   
Animals (2021) 11, 2337.
Muhonen S, Sadet-Bourgeteau S and Julliand V. 

Road transport and diet affect metabolic response to exercise in horses
Journal of Animal Science (2017) 95, 4869-4879.
Connysson M, Muhonen S and Jansson A. 

Effect of three different forage-based diets on microbial flora, pH and viscosity of the equine hindgut
In: The impact of nutrition on the health and welfare of horses 2010 (Eds. Ellis, A. D., Longland, A. C., Coenen, M., Miraglia, N.), EAAP publication No. 128, pp. 196-198. (ISSN 0071-2477)
Muhonen S, Wartena F C, Wesker A and Julliand V.

Effects on fluid balance, digestion and exercise response in Standardbred horses fed silage, haylage and hay
Comparative Exercise Physiology (2009) 5, 133-142.
Muhonen S, Lindberg J E, Bertilsson J and Jansson A.

Effects on the equine colon ecosystem of grass silage and haylage diets after an abrupt change from hay
Journal of Animal Science (2009) 87, 2291-2298.
Muhonen S, Julliand V, Lindberg J E, Bertilsson J and Jansson A.

Effects of crude protein intake from grass silage-only diets on the equine colon ecosystem after an abrupt feed change
Journal of Animal Science (2008) 86, 3465-3472.
Muhonen S, Connysson M, Lindberg J E, Julliand V, Bertilsson J and Jansson A.

Digestibility and plasma glucose and insulin concentrations in athletic horses after abrupt feed changes between grass silage and hay
Proceedings of the 4th European Workshop on Equine Nutrition (EWEN) (Ed. Saastamoinen, M. T.), Agrifood Research Working papers 158, Forssa, Finland, 23-25 July 2008, pp. 18.
Muhonen S, Lindberg J E, Bertilsson J and Jansson A.

Digestibility and plasma glucose and insulin concentrations in athletic horses after abrupt feed changes between grass silage and hay
In: Nutrition of the exercising horse 2008 (Eds. Saastamoinen, M. T., Martin-Rosset, W.), EAAP publication No. 125, pp. 93-95. (ISSN 0071-2477)
Muhonen S, Lindberg J E, Bertilsson J and Jansson A.

Effects on the equine colon ecosystem following an abrupt change from hay to haylage or silage
Proceedings of the 20th Equine Science Society Symposium, Hunt Valley, MD, USA, 5-8 June 2007, pp. 225-226.
Muhonen S, Julliand V, Lindberg J E, Bertilsson J and Jansson A.

Effects of crude protein intake from forage-only diets on exercise response and acid-base balance in Standardbred trotters
Proceedings of the 7th International conference on equine exercise physiology (ICEEP), Fontainebleau, France, 26-31 August 2006, pp. 207.
Connysson M, Muhonen S, Lindberg J E, Essén-Gustavsson B, Nyman G, Nostell K and Jansson A.

Effects on exercise response, fluid and acid-base balance of protein intake from forage-only diets in Standardbred horses
Equine Veterinary Journal Suppl. (2006) 36, 648-653.
Connysson M, Muhonen S, Lindberg J E, Essén-Gustavsson B, Nyman G, Nostell K and Jansson A.

A comparison of the physiological responses to simulated race tests on track and treadmill in Standardbred trotters
Proceedings of the 7th International conference on equine exercise physiology (ICEEP), Fontainebleau, France, 26-31 August 2006, pp. 41.
Nostell K, Funkquist P, Nyman G, Essén-Gustavsson B, Connysson M, Muhonen S and Jansson A.

The physiological responses to simulated race tests on a track and on a treadmill in Standardbred trotters
Equine Veterinary Journal Suppl. (2006) 36, 123-127.
Nostell K, Funkquist P, Nyman G, Essén-Gustavsson B, Connysson M, Muhonen S and Jansson A.

Effect of additives at harvest on the digestibility in lambs of whole crop barley or wheat silage
Proceedings of the XIVth International silage conference, a satellite workshop of the XXth International Grassland Congress (Eds. Park R S, Stronge M D), Belfast, Northern Ireland, 3-6 July 2005, pp. 171.
Muhonen S, Olsson I and Lingvall P.

Föls beteende före och efter avvänjning i grupp
Jordbrukskonferensen Uppsala, SLU, 19-20 November 2002, pp. 232.
Muhonen S, Lönn M & Rundgren M

The behaviour of foals before and after weaning in groups
Proceedings of the 36th International congress of the International Society for Applied Ethology (Ed. Koene P), Egmond aan Zee, the Netherlands, 6-10 August 2002, pp. 215.
Muhonen S, Lönn M and Rundgren M.

Doktorsavhandling

Metabolism and Hindgut Ecosystem in Forage Fed Sedentary and Athletic Horses
Doctoral thesis Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2008:68.
Muhonen S.

Rapporter

Getters beteende på naturbete
Rapport 51 (2003), Inst. Husdjurens Utfodring och Vård, Inst. Anatomi och Fysiologi, SLU.
Muhonen S.

Användbarheten av NIR för skattning av energi- och proteinvärde i prognosprover vid vallskörd
Preliminär rapport (2002), Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård, Kungsängens Forskningscentrum, SLU.
Muhonen S.

Examensarbete

The behaviour of foals before and after weaning in group – Föls beteende före och efter avvänjning i grupp
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Examensarbete 190, 2003.
Muhonen S. & Lönn M.

Populärvetenskapliga publikationer

Hästens ekosystem S Muhonen Travronden, Nr 50 2015, sid 22.

Fördelarna med grovfoder S Muhonen Travronden, Nr 50 2015, sid 20-21.

Utfodring av sto, föl och den växande unghästen S Muhonen Travhästen, Nr 4-13, sid 31-35. 

Fibersammansättningens effekt på tarmmiljön S Muhonen Foderbladet Häst, Nr 1/11, sid 3.

Torkat eller inplastat vallfoder – spelar konserveringen någon roll? S Muhonen Foderbladet Häst, Nr 4/08, sid 2-3.

Hösilage eller ensilage, hur påverkas hästens prestation? S Muhonen Travsport, Nr 1-08, sid 13.

Hösilage eller ensilage – påverkas arbetet? S Muhonen Foderbladet Häst, Nr 6/07, sid 1-2.

Störs tarmfloran av byte från hö till hösilage eller ensilage? S Muhonen Foderbladet Häst, Nr 3/07, sid 1-2.

Störs tarmfloran av byte mellan grovfoder med olika råproteininnehåll? S Muhonen Foderbladet Häst, Nr 2/07, sid 1-2.

Bra stallmiljö S Muhonen Travsport, Nr 4-07, sid 20-24.

Hur reagerar travhästen på ett högt proteinintag från grovfoder? S Muhonen Foderbladet Häst, Nr 4/06, sid 3-4.

Böcker

Boken Grovfoder till häst - för hälsa och prestation
Boken Forage for horses - for health and performance
Grovfoder till häst – för hälsa och prestation
Författare Sara Muhonen
Dricker hästen mer eller mindre när den äter blött ensilage? Vad händer när hästen får ett överskott av protein? Vad påverkar grovfodrets smältbarhet? Hur påverkas hästens prestation av olika grovfoder? Dessa frågor och mycket mer besvaras i den här boken. Här sammanfattas flera stora forskningsprojekt om utfodring av grovfoder till häst som genomförts de senaste åren. Grovfodret är den viktiga basen i hästens utfodring – ta del av kunskaperna och utfodra för hälsa och prestation! ISBN: 978-91-7463-028-2.
Forage for horses – for health and performance
Author Sara Muhonen
Does the horse drink more or less when eating wet silage? What happens when the horse is fed excess protein? What affects forage digestibility? How do different forages affect the horse´s performance? These questions and a lot more is discoursed in this book. Several major research studies on feeding forage to horses that have been performed during the last years are summarized here. Forage is the important base in horse feeding – take part of the knowledge and feed your horse for health and performance! ISBN: 978-91-7463-177-7.