Det går faktiskt bra att komplettera grovfoder med grovfoder! Detta kan vara riktigt användbart i stallar där man har hästar med olika energi- och proteinbehov. Man köper in ett ”basgrovfoder” som passar hästarna med lite lägre energi- och proteinbehov. Sedan kostar man på ett ”kompletteringsgrovfoder” med höga energi- och proteinvärden. Det går även att göra åt andra hållet, komplettera med halm för att kunna öka grovfodergivan med kg ts (torrsubstans) per dag och ändå hålla nere intaget av energi och protein. Det kan även vara användbart att räkna på detta sätt när man blir tvungen att kombinera olika grovfoderpartier.

Här räknar vi två exempel, ett där vi kompletterar med ett energi- och proteinrikt grovfoder och ett där vi kompletterar med halm.

Här är våra exempelhästar:

Häst, 500 kg, normalfödd, gör hårt arbete

Totalt energibehov per dag (underhåll + arbete)    → 98 MJ

Totalt proteinbehov per dag (6 g smb rp/MJ)           → 588 g smältbart råprotein

Foderstat:

Basgrovfoder:                                    8,3 MJ/kg ts                                45 g smältbart råprotein/kg ts                          

Kompletteringsgrovfoder:       11,5 MJ/kg ts                               95 g smältbart råprotein/kg ts                          

Givor

Basgrovfoder 6 kg ts/dag                                          6,0  ×  8,3 = 49,8 MJ                   6,0 × 45 = 270 g smb rp

Kompletteringsgrovfoder 4,5 kg ts/dag           4,5 × 11,5 = 51,8 MJ                  4,5 × 95 = 428 g smb rp

Totalt                                                                                          101,6 MJ per dag                       698 g smb rp per dag

                              → ger totalt 2,1 kg ts grovfoder/100 kg kroppsvikt och dag

 

Ponny, 350 kg, lättfödd, gör medelhårt arbete

Totalt energibehov per dag (underhåll + arbete)     → 61 MJ

Totalt proteinbehov per dag (6 g smb rp/MJ)            → 364 g smältbart råprotein

Foderstat:

Basgrovfoder:                             8,6 MJ/kg ts                                65 g smältbart råprotein/kg ts                          

Stråsädeshalm:                           6,3 MJ/kg ts                                   0 g smältbart råprotein/kg ts 

Givor

Basgrovfoder 6 kg ts/dag          6 × 8,6 = 51,6 MJ                        6 × 65 = 390 g smb rp

Stråsädeshalm 2 kg ts/dag        2 × 6,3 = 12,6 MJ                        2  ×  0  =   0 g smb rp

Totalt                                                       64,2 MJ per dag                          390 g smb rp per dag

                            → ger totalt 2,3 kg ts grovfoder/100 kg kroppsvikt och dag

 

Tänk även på att se till att hästen får tillräckligt med mineraler och salt.

När du ska väga upp grovfodergivan kan du behöva räkna om från kg ts till kg foder. Se här för mer info om kg foder och kg ts och räkneexempel!