Kg foder och kg torrsubstans

Torrsubstansinnehållet (ts) i grovfodret är det torra material som är kvar när vatteninnehållet i fodret räknats bort. Eftersom vattnet inte innehåller någon näring är det viktigt att veta fodrets ts-halt för att kunna värdera fodret och för att kunna räkna foderstater.

Använd bara analyserat grovfoder

Det kan vara stora variationer mellan grovfoder beroende av vallens utvecklingsstadium vid skörd, skördeår och plats. Därför är det viktigt att analysera varje parti grovfoder. Först då vet vi vad vi fodrar med och har underlag att räkna foderstat på!

Skillnaden mellan hö, hösilage och ensilage

Konserveringsmetoden påverkar grovfodrets kemiska sammansättning. För att ensileringsprocessen ska fungera behövs också vatten. Fermentationsgraden vid produktion av inplastat grovfoder beror av hur mycket vatten som finns kvar i den ensilerade grödan.

Rätt grovfoder till rätt häst

Grovfoder och grovfoder är inte samma sak. Ju senare i utvecklingsstadiet en växt är desto mer lignifierad är cellväggen och växtens smältbarhet minskar. Då minskar också fodrets näringsvärde.

Uppskatta hästens kroppsvikt

Har man inte möjlighet att väga hästen kan man göra en ungefärlig uppskattning av hästens kroppsvikt. Här är en tabell med kroppsvikter för olika raser som kan vara till hjälp när man behöver uppskatta vad hästen väger.

Lätt, medel och hårt arbete

När hästar gör olika typer av arbete, tränas och tävlas, behöver foderstatens underhållsbehov kompletteras med ”tillägg för arbete”. Arbetets intensitet och omfattning avgör hur mycket extra energi som hästen behöver.