Saras blogg

Maila gärna in frågor så svarar jag med ett blogginlägg i mån av tid. 

Djupdykning i träckkonsistens

Djupdykning i träckkonsistens

I den här texten tittar vi närmare på träckens innehåll av torrsubstans och vatten. Träckens torrsubstanshalt (ts-halt) visas här i %, om ts-halten är 20 % innehåller träcken 80 % vatten. Så en högre ts-halt = mindre vatten och vice versa. Figur 1 visar resultat från...

Hästen är en gräsätare

Hästen är en gräsätare

Hästen är en stor gräsätare, herbivor, och frilevande hästar betar 14-18 timmar av dygnet. Hästen är en grovtarmsjäsare vilket innebär att i sin blind- och tjocktarm har den mikroorganismer (bakterier, protozoer och svampar) som bryter ner fibrer. Mikroorganismernas...

Fördelarna med samodling i vallen

Fördelarna med samodling i vallen

Idag innehåller våra fröblandningar för vall en blandning av oftast max fyra arter. Varför är det då bättre att samodla än att så renbestånd? Jo, det finns ett positivt samband mellan artrikedom och produktivitet. Här sammanfattas lite resultat från en svensk studie...

Baljväxter fixerar kväve från luften

Baljväxter fixerar kväve från luften

Baljväxters förmåga att fixera kväve från luften med hjälp av symbiotiska jordbakterier gör dem unika. Ur odlingssynpunkt blir de också särskilt intressanta och viktiga för framtidens hållbara agroekosystem. Användning av baljväxter som till exempel klöver, lusern,...

Olja som fodermedel till hästar

Olja som fodermedel till hästar

Den högpresterande hästen behöver en foderstat med en energidensitet på minst 10 megajoule omsättbar energi/kg torrsubstans (ts) vilket inte alltid kan uppnås med bara grovfoder(1). Därför är det vanligt att komplettera foderstaten med stärkelserika kraftfoder...