Tidigt skördat vallfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll, vilket kan resultera i ett överskott av protein i foderstaten. I den här studien fodrades 6 travhästar i träning med två grovfoderfoderstater som bestod av tidigt skördat gräsensilage med högt energiinnehåll (>11 MJ/kg torrsubstans (ts)). Det ena vallfodret hade ett högt råproteininnehåll (16,6 %) som resulterade i ett överskottsintag av protein och det andra tillgodosåg ett rekommenderat intag av råprotein (12,5 %). Hästarna åt bara vallfodren kompletterade med mineraler och salt. Tre hästar började på högproteinfoderstaten och tre på den rekommenderade och sen bytte de så att alla hästarna testades på båda foderstaterna. På båda foderstaterna utfodrades hästarna i 3 veckor innan två arbetstest som utformats för att likna travlopp genomfördes. Det ena arbetstestet utfördes på rullmatta och det andra som ett simulerat travlopp på rundbana.

Före, under och efter arbetstesten kunde inga signifikanta skillnader uppmätas mellan foderstaterna i hjärt- och andningsfrekvens, mjölksyra i plasma och pH i blodet. Tabell 1 visar värden från direkt efter arbete och efter 15 minuters återhämtning.

Högproteinfoderstaten innebar ett överskott av grovfoderprotein; 160 % av rekommenderat intag. Resultaten visar att hästarna kunde hantera överskottet under och efter de kortare intensiva arbetstesten som påminner om travlopp.

Vill du lära dig mer?

Webbkurs för dig som vill fördjupa dig!