Tidigt skördat vallfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll och det verkar som hur mycket protein foderstaten innehåller och proteinkällan spelar roll för musklernas glykogenlager. I den här studien fodrades 6 travhästar i träning med två grovfoderdieter som bestod av tidigt skördat gräsensilage med högt energiinnehåll (> 11 MJ/kg ts). Det ena grovfodret hade ett högt råproteininnehåll (16,6 %) som resulterade i ett överskottsintag av protein och det andra (12,5 %) tillgodosåg ett rekommenderat intag av råprotein. Hästarna åt bara grovfodren kompletterade med mineraler och salt. Tre hästar började på högproteinfoderstaten och tre på den rekommenderade och sen bytte de så att alla hästarna testades på båda foderstaterna. På båda foderstaterna utfodrades hästarna i 3 veckor innan ett arbetstest på rullmatta utfördes.

Före, under och efter arbetstesten kunde inga signifikanta skillnader uppmätas mellan foderstaterna i hjärt- och andningsfrekvens, mjölksyra i plasma och pH i blodet. När hästarna fodrades med högproteingrovfodret hade de högre koncentrationer av muskelglykogen i vila, direkt efter arbete och efter 90 minuters återhämtning efter arbete (Tabell 1). Direkt efter arbete var koncentrationerna av muskelglykogen lägre på båda foderstaterna. När hästarna fodrades med grovfodret som innebar ett rekommenderat råproteinintag var muskelglykogenet fortfarande lågt 90 minuter efter arbete medans när hästarna stod på högproteingrovfodret tenderade muskelglykogenet att öka redan 90 min efter arbete. Detta tyder på en snabbare återuppbyggnad av glykogenlagren när hästar åt högproteingrovfodret.

Även muskelns koncentration av aminosyran leucin var högre i vila, direkt efter arbete och 90 minuter efter arbete när hästarna fodrades med högproteingrovfodret. Andra studier har visat att ökade muskelkoncentrationer av aminosyror som leucin är fördelaktigt för muskelns återhämtning efter arbete.

Sammanfattningsvis har den här studien visat att ett högt råproteinintag från grovfoder ökar muskelns koncentration av glykogen och aminosyran leucin hos travhästar i träning, vilket kan vara fördelaktigt för muskelns återhämtning efter intensivt arbete.

Källa:

Essén-Gustavsson B, Connysson M & Jansson A. 2010. Effects of crude protein intake from forage-only diets on muscle amino acids and glycogen levels in horses in training. Equine Veterinary Journal 42 (Suppl. 38), 341-346.

Vill du lära dig mer?

Webbkurs för dig som vill fördjupa dig!