Tidigt skördat grovfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll och det verkar som mängden råprotein (rp) i grovfoder kan påverka hästens insulinsvar efter utfodring. I den här studien fodrades 5 travhästar i träning med grovfoder med olika koncentrationer av socker (30-120 g/kg torrsubstans (ts)) och protein (63-107 g smb rp/kg ts). Utfodringen resulterade i ett högt dagligt rp-intag på > 180 g rp/100 kg kroppsvikt (180 g rp = 138 g smältbart rp) och i ett lägre dagligt rp-intag på ≤ 180 g rp/100 kg kroppsvikt men kunde även delas in i ett högt och ett lågt sockerintag (> eller ≤ 100 g/100 kg kroppsvikt). Grovfodren hade tillräckligt höga energivärden för att 6,4–9,5 kg ts per dag skulle ge ett dagligt energiintag på 19 MJ/100 kg kroppsvikt och inget kraftfoder behövdes. Grovfodren kompletterades med mineraler. Alla hästarna testades på alla grovfoder och genomförde arbetstester på bana, blodprover togs före och efter utfodring både i vila och efter arbetstesten.

Det höga råproteinintaget resulterade i högre insulinfrisättning efter utfodring men arbetet påverkade inte insulinsvaret (Tabell 1). Rp-intaget påverkade inte mängden glukos i plasma (Tabell 1). Att sockerintaget påverkar insulinsvaret är känt sedan tidigare, och även att intag av socker och protein samtidigt kan ge ett större insulinpåslag än enbart ett intag av socker. Den här studien gav ett liknande resultat; socker- och proteinintaget tillsammans förklarade mer av variationen i insulinsvaret än om man bara tog hänsyn till sockerintaget.

Detta innebär att grovfoder med högt rp-innehåll är intressant för den högpresterande hästen eftersom insulin stimulerar inlagringen av muskelglykogen och en hög insulinfrisättning efter utfodring kan gynna muskelns återhämtning efter arbete. Grovfoder med höga energi- och proteinvärden fås när vallen skördas tidigt och passar därför högpresterande hästar. Läs mer om proteinintag och muskelns återhämtning här.

Hos insulinresistenta hästar kan en ökad insulinfrisättning istället vara ett problem då höga insulinnivåer kan framkalla fång. Överutfodring av protein och även av energi bör undvikas till överviktiga, insulinresistenta hästar och ett senare skördat grovfoder passar därför bättre till dessa hästar. Men det är fortfarande viktigt att inte underskrida hästens beräknade proteinbehov, grovfodret till insulinresistenta hästar bör innehålla 5-6 g smb rp/MJ. Även för hästar med muskelsjukdomar som korsförlamning och PSSM borde grovfoder med högt rp-innehåll kunna bli problematiskt då dessa hästar istället behöver en foderstat som inte stimulerar utan snarare hämmar muskelglykogeninlagringen.

Källor:

Ringmark S & Jansson A 2013 Insulin response to feeding forage with varying crude protein and amino acid content in horses at rest and after exercise. Comparative Exercise Physiology 9, 209-217.

Valberg SJ 2011 Nutrition of horses with muscle problems. In: Horse Health Nutrition, 5th European Equine Health & Nutrition Congress, Waregem, Belgium, 125-136.

Vill du lära dig mer?

Webbkurs för dig som vill fördjupa dig!