Kvoten mellan protein och energi

Kvoten mellan protein och energi

I Sverige anges hästens energibehov i omsättbar energi i enheten megajoule (MJ). Proteinbehovet anges i gram smältbart råprotein och ges i relation till energibehovet. Kvoten gram smältbart råprotein per MJ (g smb rp/MJ) används. Vuxna hästar behöver minst 6 g smb...
Komplettera grovfoder med grovfoder

Komplettera grovfoder med grovfoder

Det går faktiskt bra att komplettera grovfoder med grovfoder! Detta kan vara riktigt användbart i stallar där man har hästar med olika energi- och proteinbehov. Man köper in ett ”basgrovfoder” som passar hästarna med lite lägre energi- och proteinbehov. Sedan kostar...
Grovfoder förebygger stereotypier

Grovfoder förebygger stereotypier

Ett djur i fångenskap som inte kan utföra ett beteende som det har hög motivation för kan utveckla beteendestörningar, stereotypier. Exempel på beteendestörningar är vävning, krubbitning, boxvandring och att tugga på trä. Det är många faktorer som påverkar uppkomsten...