I den här studien fodrades 6 travhästar i träning med hösilage (68 % ts, 0,2 % mjölksyra, pH 5,8) och ensilage (41 % ts, 3 % mjölksyra, pH 4,8). Fodren skördades samma dag från samma vall och hade ett högt energiinnehåll (11,3-11,4 MJ/kg ts). Foderstaterna bestod till största delen av grovfodren men kompletterades med betfor (20 % av energiintaget), mineraler och salt. Tre hästar började på ensilagefoderstaten och tre på hösilagefoderstaten och sen bytte de så att alla hästarna testades på båda foderstaterna. På båda foderstaterna utfodrades hästarna i 17 dagar innan ett arbetstest genomfördes. Arbetstesten var utformade som ett intervallarbete på rundbana med 4 stycken 1000-metersintervaller (genomsnittliga km-tider: 1:a 1,35; 2:a 1,29; 3:e 1,26 och 4:e 1,23) med 5 minuters skritt emellan. Provtagningar gjordes före, under och efter arbetet. Dessutom körde samma kusk samma häst i båda testen och visste inte vilken foderstat hästen stod på. Efter arbetstesten fick kuskarna gradera hästarnas arbetstemperament. 

Före, under och efter arbetstesten kunde inga signifikanta skillnader uppmätas mellan foderstaterna i rektaltemperatur, hjärtfrekvens, andningsfrekvens och pH i blodet (Tabell 1). Även hästarnas koncentrationer av mjölksyra i plasma analyserades (Figur 1) och det var inga skillnader mellan vilken foderstat hästarna stod på. Det var heller ingen skillnad i kuskarnas gradering av hästarnas arbetstemperament under arbetstesten.

Figur 1 visar att hästarna genomförde ett ordentligt intervallarbete och hade höga koncentrationer av mjölksyra. Den visar också nyttan med intervallarbete, att gradvis springa med mer och mer mjölksyra i kroppen men på ändå ganska fräscha ben tack vare vilan emellan intervallerna.