I den här studien har påverkan på vätskeintag och vätskebalans hos travhästar i träning undersökts vid utfodring av hö (82 % ts) och ensilage (45 % ts). Fodren skördades samma dag från samma vall, det var en tidig skörd med högt energiinnehåll (11,6 MJ/kg ts). Hästarna åt bara grovfodren, som täckte underhållsbehovet × 2, kompletterade med mineraler och salt. Hästarna hade tillgång till vatten i hink.

Tabell 1 visar hur mycket hästarna drack på de olika foderstaterna, hur mycket vatten de fick via fodren och hur mycket vatten som utsöndrades via träck och urin. Hästarna drack mer när de utfodrades med det torrare fodret (höet) men det totala vattenintaget, dvs. det hästarna druckit + vatten de fick via fodret, var högre på det blötare fodret (ensilaget). Det var ingen signifikant skillnad i hur mycket vatten som utsöndrades via träcken, lite mer vatten utsöndrades via urinen men det var ingen skillnad i den totala vätskeutsöndringen (vatten via träck + via urin) mellan foderstaterna. Om man tar det totala vätskeintaget minus den totala vätskeutsöndringen via träck och urin får man en uppskattning av hur mycket vatten hästarna har evaporerat, dvs. avdunstat via huden och andningsvägarna. När hästarna stod på ensilagefoderstaten evaporerade/avdunstade de ca 2,8 kg mer vatten per dag än när de stod på höfoderstaten.

Den högre avdunstningen av vatten tyder på att hästarna hade en högre värmeproduktion på ensilagefoderstaten vilket stämmer väl överens med den högre smältbarhet som uppmätts på ensilagefoderstaten. Ensilaget hade lite högre smältbarhet trots att det var från samma vall skördat samma dag och det går att läsa om här. Fiberrikt foder med hög smältbarhet innebär en högre värmeproduktion vid fodersmältning, högre så kallad ”heat increment of feeding”. När hästarna åt ensilaget med högre smältbarhet ökade värmeproduktionen vilket medförde att hästarna avdunstade mer vatten via huden och därmed ökade sitt vattenintag. Även på underhållsutfodrade hästar har det visats att de dricker mer på torrare foder (hö, hösilage) men det totala vattenintaget är lite större på blötare foder (ensilage). Hästars vattenkälla är alltid viktig men kanske ännu viktigare när hästar äter torrt foder och då behöver dricka betydligt mer.

Källor:

Muhonen S, Lindberg JE, Bertilsson J & Jansson A. 2009. Effects on fluid balance, digestion and exercise response in Standardbred horses fed silage, haylage and hay. Comparative Exercise Physiology 5 (3-4), 133-142.

Muhonen S 2008. Metabolism and hindgut ecosystem in forage fed sedentary and athletic horses. Doktorsavhandling. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2008:68.