0660 - 43 18 20 info@hastforsk.se

Hästars hälsa, välfärd och prestation

Ligger oss riktigt varm om hjärtat. Syftet med vår verksamhet är att främja hälsa, välfärd och prestation hos hästar, alla kategorier. Med ett vetenskapligt synsätt genomför vi analyser, projekt och utbildningar för företag, organisationer och yrkesverksamma inom lantbruk och hästbransch. Genom våra projekt når vi även ut med rådgivning och kurser för privatpersoner.
 
Forskning ger kunskap, utveckling ger verktyg, och rådgivning sprider kunskap och genererar handling.

Projekt

Behöver ni hjälp med att genomföra eller leda ett projekt? Eller skriva en ansökan för finansiering av ett projekt? Vi har erfarenhet av att arbeta med och leda både nationella och internationella projekt, skriva forskningsansökningar och ansökningar för olika slags anslag.

Studier & synteser

Behöver ni en undersökning eller granskning av ett ämnesområde? Vi genomför litteratur- och enkätstudier, review-artiklar och analys av forskning inom önskat ämne. En syntes kan ligga till grund för start av nytt projekt, produktutveckling, marknadsföring, kunskapsspridning och utbildning.

Utbildning

Vi har erfarenhet av undervisning från långa högre utbildningar till kortare kurser och webbkurser. Utbildningsdagar, seminarier och workshops skräddarsyr vi efter önskemål och behov. Vi har även färdiga kurser och producerar undervisningsmaterial.

Ring oss

0660 – 43 18 20

Maila oss

info@hastforsk.se