0660 - 43 18 20 info@hastforsk.se

Prestation

Hästen är en fantastisk atlet! Den har hög maximal syreupptagningsförmåga, stora muskelglykogenlager, hög andel mitokondrier i muskel, förmåga att öka blodets kapacitet att transportera syre genom kontraktion av mjälten, effektiva gångarter och effektiv värmereglering. Med sund utfodring kan vi ge vår atlet de bästa förutsättningarna för en lång högpresterande karriär. Idag kan vi optimera hästens foderstat efter de senaste forskningsrönen för att främja hästens vätskebalans, dess vätskereservoar i grovtarmen, syrabas-balans, muskelglykogeninlagring och värmereglering. Vi kan också med rätt utfodring minska risken för magsår, tarmstörningar och att hästen utvecklar stereotypier. Motion och rörelse är grundläggande behov för dessa stora djur. Kontinuerlig träning ger många fysiologiska och anatomiska anpassningar och träning förbereder för tävling genom dessa anpassningar vilka är nödvändiga för att prestera på hög nivå med minimal risk för skador. Den högpresterande hästens mentala välmående och mag-tarmhälsa är av yttersta vikt och en sund foderstat går hand i hand med prestation. Målet är att träna och fodra för hälsa och prestation.

Färre förlorade träningspass med kortare träningsdistanser

Ett träningsupplägg där distansen på högintensiva träningspass reducerats med 30 % innebär färre förlorade träningspass på grund av hälsoproblem. Detta visar en ganska ny svensk doktorsavhandling där unga travhästar använts. Hästarna i gruppen med reducerad träningsdistans uppnådde prestationsmålen i samma omfattning som kontrollgruppen. De genomförde premielopp, godkända kvallopp och några hann starta innan studien slutfördes. Här finns en utförligare beskrivning av studien.

Vetenskaplig referens: Ringmark 2014. Doktorsavhandling. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2014:80.

Motion viktigt för att hålla hästen frisk

Regelbunden fysisk aktivitet är effektivt för att förbättra insulinkänslighet. Med hänsyn till hovsmärtor och skador rekommenderas ökad fysisk aktivitet för hästar med EMS för att främja viktnedgång och förbättra insulinkänslighet. Det behövs mer forskning för att ta fram ett optimalt ”motion på recept” men en generell rekommendation är att börja med 2-3 träningspass per vecka (t ex ridning eller longering) 20-30 min per pass. Därefter bör träningsintensiteten och passens längd gradvis ökas, och till exempel byggas på till 5 träningspass per vecka.

Vetenskapliga referenser: Frank et al. 2010. Journal of Veterinary Internal Medicine 24, 467-475. Powell et al. 2002. Equine Veterinary Journal (Suppl. 34), 81-84. Stewart-Hunt et al. 2006. Equine Veterinary Journal (Suppl. 36), 226-232.

Reducerad träningsdistans innebar högt deltagande och bra resultat i travlopp

100 % av hästarna i studien genomförde godkända premielopp som tvååringar. 94 % genomförde godkända kvallopp som treåringar vilket var en större andel än hos resten av hästarna i samma årskull som var i träning och större andel än försökshästarnas äldre syskon. 56 % av försökshästarna startade i lopp som treåringar vilket var likvärdigt med samma årskull i träning och syskon. BLUP-index för fäder till försökshästarna var lägre än för deras syskons fäder. Totalt deltog försökshästarna i 27 lopp och kuskarna som körde dem tjänade mer prispengar per lopp med försökshästarna än de gjort med andra hästar de kört under de senaste tre åren. Utförligare beskrivning av projektet hittar ni här.

Vetenskaplig referens: Ringmark 2014. Doktorsavhandling. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2014:80.