0660 - 43 18 20 info@hastforsk.se

Hitta rapporter, avhandlingar och studentarbeten

Här bygger vi ett länkbibliotek med länkar till olika relevanta arbeten som är publicerade på nätet. Vi fyller kontinuerligt på biblioteket och maila gärna om ni tycker det fattas något.

2016

 

Rapporter

 
Djurskydd 2015-2016 -Hur Sverige utvecklar och stärker djurskyddet
Jordbruksverket
 
Hästen och hållbar utveckling -Hur kan hästen bli en planetskötare?
Jenny Blomberg & Camilla Välimaa, Det Naturliga Steget, ZeroMission, Lövsta Stuteri, Got Event, Svenska Ridsportförbundet
 

Avhandlingar

 
Improving Horse Welfare through Assessment and Feedback
Sofie M Viksten, SLU
 

Studentarbeten

 

2014

 

Rapporter

 
Djursskyddsbestämmelser Häst
Jordbruksverket
 
Facts & Figures
FEDIAF The European Pet Food Industry
 

Avhandlingar

 
A Forage-Only Diet and Reduced High Intensity Training Distance in Standardbred Horses
Sara Ringmark, SLU
 

Studentarbeten

 
Content of macro- and microminerals in wrapped forages for horses
Xue Zhao, SLU
 
Orsaker till kolik hos häst
Linnea Edstam, SLU

2011

 

Rapporter

 
Hästens inomhusmiljö – hur påverkas den av olika strömaterial
Johanna Berg-Johansson m.fl., Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 
Riskvärderingsmall för näringsläckage vid hästhållning
Johannes Eskilsson, JBV
 

Avhandlingar

 

Studentarbeten

 
Giftiga växter för hästar på sommarbete
Niina Kangas, SLU
 
Orsaker till magsår hos häst
Moa Berggren, SLU
 
Ridskolehästens hållbarhet – hur länge stannar hästarna i verksamheten?
Linda Eriksson, SLU
 
Utvärdering av kombinerat glukos- och insulintoleranstest (CGIT) hos friska hästar
Kristin Alvarsson, SLU

2010

 

Rapporter

 
Samarbete för mer lärksång
Sönke Eggers & Sören Eriksson, HS
 
Stånds
Per Persson & Mette Olsson, Länsstyrelsen Skåne
 
Teknik för etablering av vall
Sofia Kämpe & Stella Andermo, HS Skaraborg
 

Avhandlingar

 
Genetic Evaluation of Swedish Warmblood Horses
Åsa Viklund, SLU
 

Studentarbeten

 
Beteendestörningar hos häst – enkätundersökning riktad till hästuppfödare i Västra Götalands län
Agneta Sandberg, SLU
 
Effekten av rollkur på hästens rörelsemönster och välfärd
Veronica Abrahamsson, SLU
 
Mykotoxiner och deras effekt på hästens hälsa
Helen Pilskog, SLU

2008

 

Rapporter

 
Förstudie om hållbar hästuppfödning
Per Michanek & Michael Ventorp, Bollerups Lantbruksinstitut, Jordbruksverket
 
Hur hålls hästarna i Sverige och vilka är motiven
Catharina Svala, SLU
 
Husdjur och folkhälsa – En forskningsöversikt om betydelsen av sällskapsdjuren och lantbrukets djur för människors hälsa
Margareta Håkanson, Carina Palmgren Karlsson, Marie Sallander & Göran Henriksson, Folkhälsokommittén, Agroväst AB, SLU
 
Kartläggning av verksamheter som använder hästar i vård och behandling i Sverige 2008
Margareta Håkansson, Carina Palmgren Karlsson & Vanja Sandgren, SLU, Agroväst, Hästcentrum Skara, HNS
 

Avhandlingar

 
A Biomechanical Analysis of Relationship Between the Head and Neck Position, Vertebral Column and Limbs in the Horse at Walk and Trot
Marie Rhodin, SLU
 
International Sport Horse Data for Genetic Evaluation
Emma Thorén Hellsten, SLU
 
Metabolism and Hindgut Ecosystem in Forage Fed Sedentary and Athletic Horses
Sara Muhonen, SLU
 

Studentarbeten

 
Diet related changes in the gastrointestinal microbiota of horses
Annamaria Vörös, SLU

2007

 

Rapporter

 
Hästen – landskapsvårdare eller marodör?
Carina Palmgren Karlsson, SLU
 

Avhandlingar

 
Wrapped Forages for Horses
Cecilia Müller, SLU
 

Studentarbeten

 
Samband mellan tidig ålder vid avskiljning och missriktat diande hos föl
Britt-Inger Westberg & Marie Eriksson, SLU
 
Traktkilars inverkan på hovens glukos- och laktatmetabolism
Hanna Borg, SLU

2006

 

Rapporter

 
Avlivning av häst – dessa regler gäller
Carina Palmgren Karlsson, LRF, Lantbrukarnas riksförbund, Falköping

Hästen i samhället
Catharina Svala, SLU
 

Avhandlingar

 

Studentarbeten

 

2005

 

Rapporter

 

Avhandlingar

 

Studentarbeten

 

2004

 

Rapporter

 
Practical, environmental and economic evaluation of different options for horse manure management
J Lundgren & E Pettersson, LTU
 

Avhandlingar

 

Studentarbeten

 

2003

 

Rapporter

 
Strängkompostering av hästgödsel
Stig Karlsson & Gunnar Torstensson, JTI
 

Avhandlingar

 

Studentarbeten

 
The behaviour of foals before and after weaning in group
Sara Muhonen & Maria Lönn, SLU

2002

 

Rapporter

 
Hästens roll för samhälle och lantbruk
Anna Hedberg, SLU
 

Avhandlingar

 

Studentarbeten

 

2001

 

Rapporter

 
Biodiversitet i odlingslandskapet
Anna Blomberg & Anna Burman, CBM
 
Ekonomiska konsekvenser av olika hanteringssystem för hästgödsel
Magnus Hammar, JTI
 
Hästgödsel och ekonomi – en kostnadsjämförelse mellan olika hanteringssystem
Magnus Hammar, JTI
 
Miljöanpassad hantering av hästgödsel
Staffan Steineck m.fl., JTI
 

Avhandlingar

 

Studentarbeten

 

2000

 

Rapporter

 
Hästar – gödselhantering
Staffan Steineck m.fl., JTI
 

Avhandlingar

 

Studentarbeten