0660 - 43 18 20 info@hastforsk.se

Etologi

Hästen är en stor gräsätare, en herbivor, och frilevande hästar betar 14-18 timmar av dygnet. Studier av frilevande hästar har visat att när tillgången på bete är stor betar hästar mera selektivt; de väljer gräs med högre näringsinnehåll. När det är mindre gott om bete betar de mera urskillningslöst. Att hästar kan sortera ut det näringsrikaste har även visats i en studie med varmblodiga travhästar i träning. Hästens mentala behov av att få äta under längre perioder är lika viktigt som hästens behov av att få i sig näring. Ett djur i fångenskap som inte kan utföra ett beteende som det har hög motivation för kan utveckla beteendestörningar som vävning, krubbitning, boxvandring och att tugga på trä. Det är många faktorer som påverkar uppkomsten av beteendestörningar men hur mycket grovfoder hästen får är en av de främsta. Att grovfoder minskar risken för beteendestörningar kan delvis bero på att en hög grovfodergiva ger tillräckligt med fibrer, men mer grovfoder innebär också sysselsättning dvs. att hästens mentala behov av att få äta under en längre tid blir tillfredsställt. Det är viktigt att förebygga beteendestörningar för när de väl är etablerade är de svåra att bli av med.

Lättare rida in beteshållna hästar än uppstallade hästar

Här jämfördes hästar hållna på bete och uppstallade hästar under inridning. De uppstallade hästarna fick tränas signifikant längre tid än de beteshållna hästarna för att uppnå samma resultat. Frekvensen av oönskade beteenden, såsom bockande, hoppande och kastande med huvudet, var högre hos de uppstallade hästarna. Resultaten kan bero av att hästarna på bete hade en mer berikad miljö, de hade möjlighet till sociala interaktioner och att göra av med överskottsenergi.

Vetenskaplig referens: Rivera et al. 2002. Applied Animal Behaviour Science 78, 235-252.

Grupphållna hästar lär sig nya saker fortare och är lättare att hantera

Grupphållna hästar har visats lära sig fortare än individuellt inhysta. Träningen gick ut på att leda hästen, binda upp den, lyfta hovar m.m. De grupphållna hästarna nådde, på kortare tid, fler steg i träningsprogrammet. De grupphållna hästarna var även mer lätthanterade, de individuellt inhysta hästar bet och sparkades mer under träningen och var mer motiverade för fysisk interaktion med tränaren.

Vetenskaplig referens: Søndergaard. 2003. Doktorsavhandling. DIAS report Animal Husbandry ISSN 1397-9892; no. 55.