0660 - 43 18 20 info@hastforsk.se

Vår kunskapsbank med hästfakta

Här bygger vi en kunskapsbank med fakta för hur alla kan främja hälsa och välfärd hos hästar. Hälsa och välfärd går hand i hand med prestation. Alla påståenden är baserade på vetenskapliga forskningsresultat och tänket är förebyggande!
 
Det kommer kontinuerligt att fyllas på med undersidor, korta sammanfattande texter, länkar och vetenskapliga referenser.
Maila gärna in frågor till info@hastforsk.se

Nutrition

Korta faktatexter om hästens utfodring finns här.

Prestation

Korta faktatexter om träning och prestation.

Inhysning

Korta faktatexter om inhysning och hästhållning.

Etologi

Här finns korta faktatexter i ämnet hästens beteende.

Länkbibliotek

Rapporter, avhandlingar och studentarbeten.